Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Alimentatiebijdragen


Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zal zich ook gaan bezighouden met het innen van uitblijvende partneralimentatie binnen de Nederlandse grenzen.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie) en minister Rouvoet (Jeugd & Gezin).

Sinds 1995 kunnen ouders kosteloos het LBIO inschakelen als hun ex-partner de kinderalimentatie niet overmaakt. Ook voor internationale partneralimentatie levert het LBIO diensten. Bij binnenlandse partneralimentatie was het tot nu toe echter nodig een deurwaarder in te schakelen als na een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap de onderhoudsplichtige ex-partner niet betaalde. Overigens blijft deze optie een mogelijkheid; gebruik van de diensten van het LBIO is niet verplicht.


Het kabinet onderstreept dat betaling van alimentatie in principe op vrijwillige basis moet gebeuren. Het doel van de regeling is daarom om die vrijwillige betaling (weer) op gang te brengen. Het LBIO moet het algemene belang van behoorlijke nakoming van alimentatieverplichtingen waarborgen.
Door de taak van het LBIO uit te breiden wordt de afwikkeling van verzoeken om invordering van partner- en kinderalimentatie geüniformeerd. Naast het vereenvoudigen van de toegang tot hulp bij inning biedt deze regeling ook kostenvoordelen.


Het LBIO is de afgelopen jaren zeer effectief gebleken in het vorderen van de openstaande tegoeden in het geval van kinderalimentatie en internationale partneralimentatie, dat laatste in samenwerking met collega-instellingen in het buitenland. Daarnaast int het LBIO bij ouders van uit huis geplaatste kinderen de ouderbijdragen voor de jeugdzorg. Naar verwachting zal het bureau ook goede diensten kunnen bewijzen aan de 3200 alimentatiegerechtigden met wanbetalende ex-partners die nu jaarlijks bij het ministerie van Justitie aankloppen.


Dat geldt ook voor de meesten van de bestaande groep van 12.000 ex-partners die in de bijstand zitten omdat zij geen alimentatie ontvangen. In deze gevallen betekent de wetswijziging ook een verlichting voor gemeenten, omdat het beroep op de bijstand erdoor kan afnemen. Het betekent ook minder werk voor gemeenten, omdat die nu zelf de bijstand moeten zien te verhalen op de onderhoudsplichtigen als de rechter uitspraak heeft gedaan voor het bedrag van de alimentatie.
Het wetsvoorstel wordt voor advies doorgestuurd naar de Raad van State.
Gepubliceerd op 18 augustus 2008


Uit Staatscourant nr. 158, 18 augustus 2008


< Naar overzicht
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >