Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Vaderschapsactie


Gerechtelijke vaststelling


Gerechtelijke vaststelling is de laatste mogelijkheid om het wettelijke vaderschap te laten vaststellen. Dit dient door de rechter te gebeuren via een verzoekschrift dat door een advocaat wordt ingediend. Hiervan is sprake wanneer:

  1. De man die het kind heeft verwekt, het kind weigert te erkennen terwijl de moeder en/of het kind dit willen;
  2. De moeder toestemming tot erkenning heeft geweigerd en het kind later toch de officiële familieband met zijn of haar verwekker wil vastleggen;
  3. De man die het kind heeft verwekt overlijdt voordat erkenning heeft plaatsgevonden;
  4. Het kind van de Nederlandse man en de niet-Nederlandse moeder niet voor de geboorte is erkend en daardoor niet automatisch de Nederlandse nationaliteit heeft.


Gerechtelijke vaststelling heeft terugwerkende kracht tot aan het moment van geboorte, waardoor de geboorteakte wordt gewijzigd. Het kind (ook al is het inmiddels volwassen) kan alsnog een naamswijziging verkrijgen, en verkrijgt erfrechtelijke aanspraken jegens de vader.


Zowel de moeder als het kind kunnen een verzoek doen bij de rechtbank voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De vader dus niet! De moeder moet dit in principe binnen vijf jaar na de geboorte van het kind doen. Voor het kind geldt geen termijn.


De verwekker van het kind kan geen verzoek doen tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, daar staat de weg van de erkenning voor open. In gevallen waarin erkenning niet mogelijk is, omdat de toestemming van de moeder geweigerd wordt, staat de verwekker de weg van de vervangende toestemming (door de rechtbank) open.


Vaststellen vaderschap
Indien aannemelijk is dat de man de mogelijke verwekker van het kind is, kan het vaderschap door middel van een DNA-onderzoek worden aangetoond. Ons kantoor heeft daarbij de zaak behandeld waarbij een lichaam werd opgegraven om DNA-materiaal te verkrijgen, (zie publicaties). De voorkeur geniet echter om tot minder ingrijpende maatregelen over te gaan!


Kinderalimentatie
U kunt tegelijk met het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, de rechter verzoeken een bedrag aan kinderalimentatie vast te stellen.


NB Indien het kind reeds door een ander is erkend, gewettigd of geadopteerd is deze procedure geen optie!! Dan dient eerst, voor zover dat nog mogelijk is vanwege wellicht verstreken termijnen, dergelijke rechtsgevolgen eerst ongedaan gemaakt te worden.

foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >