Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Mediation


Scheidingsbemiddeling is een beproefde methode om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat van een scheidingsbemiddeling is veelal bevredigender dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten die volgens de traditionele methode van conflictoplossing ieder namens een van beide echtgenoten optreden. Bij scheidingsbemiddeling gaan de (ex)partners met één scheidingsbemiddelaar om de tafel om met een deskundige en neutrale hulp samen tot een regeling te komen. Deze regeling komt tot stand zonder dat de aanwezigheid in een rechtszaal nodig is. Er is niet uitsluitend oog voor de zakelijke kant, maar ook het waarom en de dieper liggende belangen krijgen aandacht. Niet onbelangrijk, omdat vaak deze belangen, lees: emoties, een zakelijke afwikkeling in de weg staan.


Scheiden via scheidingsbemiddeling is in beginsel geschikt voor iedereen. Iedereen die bereid is ook in deze moeilijke periode te blijven overleggen met de ex-partner, kan scheiden met behulp van scheidingsbemiddeling. Het is de taak van de bemiddelaar deze mensen te ondersteunen bij hun scheiding. De bemiddelaar weet niet alleen wat volgens de wet mogelijk is, maar is ook getraind om de gemeenschappelijke belangen van beide partners zichtbaar te maken zodat een echtscheiding tot stand kan komen, waarover partijen het samen eens zijn.


De belangen van de ene partner tellen net zo zwaar als die van de ander. Te allen tijde kan advies ingewonnen worden bij adviseurs, accountants, psychologen etc. Zolang er nog geen convenant tot stand is gekomen, mogen cliënten altijd stoppen en alsnog de beslissing aan de rechter voorleggen. Hetgeen in de bemiddeling tot dan is besproken valt onder de geheimhouding van partijen en bemiddelaar en deelafspraken, voor zover tot stand gekomen, komen te vervallen. De plichten bestaan uit het luisteren naar elkaar, de leiding van de bemiddelaar te accepteren en het volledig delen van alle informatie over bezittingen en schulden aan de bemiddelaar.


Scheidingsbemiddeling heeft grote voordelen ten opzichte van de traditionele procedure omdat partijen zelf beslissen wat er niet en wel gaat gebeuren in de toekomst. Problemen worden opgelost door gezamenlijk te overleggen in plaats van er over te strijden, waardoor een kans op totale ontwrichting klein wordt. De kosten zijn doorgaans lager nu in plaats van twee advocaten, één advocaat betrokken is en ook nog eens de scheidingsprocedure een stuk korter is.
De overeenkomst of convenant wordt na ondertekening met het echtscheidingsverzoekschrift ingediend bij de rechtbank waar deze via een schriftelijke afdoening door de rechter bekrachtigd wordt.


Na zo’n 25 jaar bemiddeling in Nederland is het overduidelijk gebleken dat het zowel financieel als emotioneel beter is voor aankomende ex-partners om op deze wijze uit de huwelijksboot te stappen. Inmiddels is er door de rechtbanken ook een mediationtraject opgestart waar partijen naar verwezen kunnen worden.

foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >