Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Gezag en omgang


Ouders die gezag uitoefenen over een minderjarig kind hebben een aantal rechten en plichten. Degene die het gezag uitoefent is verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind. Dit betekent dat degene die het gezag uitoefent, moet zorgen voor onderdak, voeding en kleding, maar ook voor bijvoorbeeld onderwijs en medische behandeling. Gezag eindigt automatisch als het kind 18 jaar wordt of als het kind voor die leeftijd trouwt. Iemand van 18 jaar of ouder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen (dus ook de schulden).
Er is sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag van rechtswege(automatisch):

  • kinderen die tijdens het huwelijk worden geboren en na de echtscheiding;
  • kinderen die tijdens het geregistreerd partnerschap worden geboren en na ontbinding daarvan.

Gezamenlijk ouderlijk gezag van twee ongehuwde ouders
Gezamenlijk gezag door een ouder en een niet-ouder
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >