Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Vaderdag


Niet voor alle vaders is het vaderdag. De meeste kinderen groeien op bij twee ouders. Een op de zeven kinderen maakt echter een scheiding van de ouders mee. Na een scheiding verslechtert het contact tussen kind en vader.


Een op de vijf minder goed contact met vader

In 2007 woonden 3,6 miljoen kinderen bij hun vader en moeder. Dit is bijna 80 procent van alle thuiswonende kinderen. Niet alle mensen geboren in de periode 1970-1979 en opgegroeid in een tweeoudergezin hadden een goed contact met hun vader: 4 procent noemde het contact met de vader slecht. De meeste kinderen (80 procent) hadden wel een goed contact met de vader.

Contact met vader verslechtert
Twee op de tien kinderen van wie de ouders zijn gescheiden, hadden in het eerste jaar na de scheiding geen contact meer met hun vader. Nog eens 20 procent had een slecht contact met hun vader. Het contact met de moeder was veel beter. Het merendeel van de kinderen (80 procent) die een scheiding hebben meegemaakt, is ook bij de moeder blijven wonen. In 2007 woonden bijna 300 duizend kinderen bij een gescheiden alleenstaande moeder.


Ouders gescheiden: contact kind met vader 
Een op de drie slecht contact met stiefvader
Ongeveer de helft van de kinderen die na de scheiding bij de moeder bleven wonen, kreeg te maken met een stiefvader. Gemiddeld waren de kinderen dan 12 jaar oud. De helft van de kinderen beoordeelde het contact met de stiefvader als goed, een derde had een slecht contact. Het totale aantal kinderen in stiefgezinnen bedroeg bijna 282 duizend in 2007.  

Arie de Graaf
Bron: Een terugblik op het ouderlijk gezin


< Naar overzicht
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >