Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

De regels bij de echtscheiding op tegenspraak


Eén der partijen dient bij de rechtbank met behulp van een advocaat(verplicht) een verzoek in. In zo’n verzoekschrift, waarin de echtscheiding wordt gevraagd, kan ook om nevenvoorzieningen verzocht worden, als bijvoorbeeld, alimentatie, gebruik van de woning, en de verblijfplaats van de kinderen. Zo’n verzoekschrift wordt door een deurwaarder bij de andere partij of als die een advocaat heeft, betekend (afgegeven).Op het verzoekschrift, waarin dus de eisen van de ene partij staan, kan de ander reageren middels een advocaat en ook eigen eisen stellen. Dit moet binnen een termijn van 6 weken gebeuren. Eén keer kan een uitstel van 4 weken gevraagd worden, een volgend uitstel keer alleen wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden en/of de verzoekende partij daarmee instemt.


Vervolgens bepaalt de rechtbank een datum voor een comparitie, oftewel een zitting. Daar zal een rechter de partijen horen en trachten een minnelijke regeling te treffen. Ook bestaat er een mogelijkheid dat de rechter doorverwijst naar een bemiddelaar/mediator om daar een regeling te treffen. Maar de rechter kan ook aangeven dat hij een (tussen)uitspraak zal geven en geeft aan het einde van de zitting aan binnen welke termijn die beschikking (beslissing in het familierecht) te verwachten valt. Deze wordt naar hun advocaten gestuurd, die partijen daarvan op de hoogte brengt.


Indien de rechter een definitieve uitspraak geeft hebben beide partijen 3 maanden de mogelijkheid om in hoger beroep te komen van deze beslissing. Wordt geen appèl ingesteld dan kunnen partijen een akte van berusting tekenen waardoor de inschrijving van de echtscheiding vervroegd in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van de huwelijksvoltrekking kan worden ingeschreven. (Anders zou je drie maanden moeten wachten). De dag van de inschrijving is de definitieve dag van de scheiding.


Wanneer er tijdens de echtscheiding kinderen zijn die ouder zijn dan 12 jaar, zullen deze zelf een oproep ontvangen voor een gesprek bij de rechter. Dit gebeurt op een informele wijze in de aanwezigheid van een griffier. Zij kunnen vrijuit spreken en de rechter zal uitsluitend datgene doorgeven aan partijen waartoe het kind toestemming geeft. Veelal wordt er door de rechter überhaupt geen mededeling gedaan over wat het kind verklaard heeft.<< Terug
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >