Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Procedure


Een adoptie wordt uitgesproken door de rechter. Het is een procedure bij de rechtbank. U hebt dus altijd de hulp van een advocaat nodig.

Wat zijn de voorwaarden voor adoptie van een kind uit Nederland?
Adoptie kan alleen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarden voor adoptie zijn:

 • In het belang van het kind: De adoptie moet in het belang van het kind zijn. Hierover mag geen enkele twijfel bestaan.
 • Niets meer te verwachten van ouder(s): beoordeelt of de ouder zijn of haar rol als ouder nog kan en wil vervullen. Het gaat daarbij om de vraag of de ouder als ouder nog iets kan of wil betekenen voor het kind. Het antwoord op die vraag kan 'nee' zijn, terwijl er nog wel contact is in de vorm van bijvoorbeeld een omgangsregeling. De mening van de betrokken ouder(s) zelf is ook belangrijk, maar deze hoeft niet doorslaggevend te zijn.
 • Geen grootouder: De adoptanten mogen niet de grootouder van het kind zijn.
 • Leeftijdsverschil: De adoptanten moeten ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. Er geldt geen maximum leeftijdsverschil.
 • Geen tegenspraak ouders: Geen van de ouders mag het adoptieverzoek tegenspreken. Ouders zijn in elk geval de ouders in de zin van de wet. Meestal zijn de juridische ouders ook degenen die samen verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van het kind. Maar soms kan in een adoptieprocedure ook de biologische vader als ouder worden gezien, ook al heeft hij het kind niet erkend.
 • Minderjarig kind: Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie. Indien het kind nog geen 12 jaar is, maar het kan al wel goed zijn mening geven en het beseft ook wat de gevolgen zijn van wat hij of zij zegt, dan telt zo’n mening ook.
 • Oorspronkelijke ouder(s) met gezag: Zolang de oorspronkelijke ouders het gezag nog uitoefenen, is adoptie niet mogelijk. Verder moeten zij natuurlijk geen bezwaar hebben tegen de adoptie. Als zij wel bezwaar hebben, kan de rechter dit maar in drie gevallen naast zich neerleggen:
  • de ouders hebben niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband samengeleefd;
  • het kind is ernstig verwaarloosd door de ouders;
  • de ouder is veroordeeld voor een misdrijf jegens het kind.

 

Adoptie van een buitenlands kind door gehuwden, geregistreerde partners of een alleenstaande:
Daar het land van herkomst bepalend is voor de wijze van adoptie, Verdragsland of niet, alsmede de vraag of de WCA (omzetting of erkenning) toepasselijk is, kunt u beter even bellen voor nadere informatie.

foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >