Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek


Beide partijen vragen aan de  rechtbank om tussen hen de echtscheiding uit te spreken. Aan de  rechtbank wordt gevraagd om de  afspraken die  partijen met elkaar met  het oog  op de scheiding hebben gemaakt, bijvoorbeeld de afspraken omtrent de kinderen, de alimentatie en de  verdeling van de gemeenschappelijke  activa en passiva (zoals vaak neergelegd in een overeenkomst ook wel genaamd convenant) onderdeel te laten uitmaken van de te wijzen beschikking. De procedure vindt geheel schriftelijk plaats. Ongeveer drie weken na het  indienen van het gemeenschappelijk verzoek spreekt de rechtbank de echtscheiding uit. Deze moet dan uiteraard worden ingeschreven in de  registers van de burgerlijke stand.

<< Terug
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >